Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Ile miejsca zajmuje kominek?


Kominek w naszej firmie jest wykonywany wed3ug indywidualnego projektu, dlatego nie jest mo?liwe podanie konkretnych wymiarów. Wielko?a kominka w du?ej mierze zale?y od wielko?ci zastosowanego paleniska, a wybór palenisk jest ogromny – ponad 300 modeli. Przyk3adowe wymiary zamieszczone s? w naszym poradniku, jednak w wiekszo?ci przypadków, dla naszych klientów, najpierw robimy dok3adny projekt kominka, a dopiero po tym podajemy wymiary obudowy.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017