Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Zamierzam wykonaa w przysz3o?ci kominek z systemem DGP lub C.O. Bardzo mo?liwe, ?e zdecyduje sie na Panstwa firme, ale na razie jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej i w zwi?zku z tym mam pytanie, czy do kominka nale?y doprowadzia przewody elektryczne? Je?eli tak to w którym miejscu.


Tak, ale zalecamy wcze?niejsz? konsultacje z naszymi fachowcami w celu okre?lenia funkcji kominka, oceny warunków technicznych oraz w celu wykonania dok3adnego projektu obudowy. Przewód elektryczny musi bya wyprowadzony w ?ci?le okre?lonym miejscu i do tego potrzebny jest dok3adny projekt kominka. Przewody elektryczne w pobli?u kominka s? potrzebne, gdy: - planowana jest turbina DGP i gdy bedzie ona zainstalowana w znacznym oddaleniu od kominka (do tego przewodu bedzie pod3?czony zewnetrzny termostat za3?czaj?cy) - do pod3?czenia regulatora obrotów turbiny - do sterowania wyci?giem spalin EXHAUSTO (gdy istnieje podejrzenie, ?e przeznaczony do kominka kana3 dymowy nie bedzie zapewnia3 odpowiedniego ci?gu i gdy nie bedzie innych mo?liwo?ci jego poprawy, to mo?na przewidziea dodatkowy przewód elektryczny poprowadzony od zakonczenia komina ponad dachem do pomieszczenia w którym planowany jest kominek) - do projektowanego o?wietlenia zainstalowanego w obudowie kominka - gdy planowany jest kominek z wk3adem elektrycznym - gdy instalowane bedzie palenisko z p3aszczem wodnym do C.O. - gdy wymaga tego wybrany wk3ad kominkowy na przyk3ad kaseta wyposa?ona w turbinke lub elektryczne sterowanie dop3ywem powietrza itp. W praktyce, do wiekszo?ci naszych kominków nie ma potrzeby wyprowadzania dodatkowych przewodów elektrycznych.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017