Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Czy mo?na wykonaa kominek w drewnianym domu? Czy mo?na montowaa kominek na drewnianej pod3odze?


Mo?na, ale nale?y spe3nia rygorystyczne wymogi przeciwpo?arowe. Nie spe3nienie tych wymogów i „eksperymentowanie” na w3asn? reke w tym przypadku stwarza zbyt du?e ryzyko po?aru. Nie ma mozliwo?ci podania konkretnych porad dotycz?cych co i jak nalezy zrobia, poniewa? zale?y to od indywidualnej sytuacji w danym budynku. Zalecane jest usuniecie drewnianej pod3ogi i zast?pienie jej stabiln? posadzk? betonow? wy3o?on? terakot?, marmurem, granitem itp. Nale?y te? zabezpieczya pod3oge przed kominkiem. Dobrze jest wcze?niej wykonanaa projekt kominka, aby mo?na by3o podaa dok3adne wymiary.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017