Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Czy pod kominkiem mo?e znajdowaa sie styropian? Co mo?na zrobia gdy styropian zosta3 ju? wcze?niej u3o?ony?


Pod kominkiem nie nale?y uk3adaa styropianu lub innych materia3ów izolacyjnych. Zalecane jest wcze?niejsze wykonanie projektu kominka, aby mo?na by3o podaa dok3adne wymiary do usuniecia styropianu – je?eli wykonamy to „na oko” to mo?e sie okazaa, ?e cie?kie elementy obudowy kominka i tak trafiaj? na styropian, co w konsekwencji mo?e prowadzia do spekan obudowy. Je?eli wylewka nad styropianem jest wystarczaj?co gruba i mocna, a kominek nie ma du?ego cie?aru to styropian mo?e zostaa, ale istnieje zawsze ryzyko ?e po d3u?szym czasie mog? powstaa spekania obudowy kominka. W wiekszo?ci przypadkach styropian nale?y usun?a i wylaa nowy beton. Gdy jest u3o?ona terakota, to mo?na wzmocnia posadzke punktowo, ale do tego potrzebny jest dok3adny projekt kominka. Nale?y te? uwa?aa na ewentualne ogrzewanie pod3ogowe.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017