Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Co zrobia gdy nie ma bezpo?redniego doprowadzenia powietrza pod kominek? Czy powietrze do spalania mo?na doprowadzia z piwnicy?


Je?eli pod kominkiem znajduje sie piwnica lub gdy kominek s?siaduje z gara?em, pomieszczeniem gospodarczym czy ?cian? zewnetrzn?, to przed monta?em kominka mo?na wykonaa nawiew ?wie?ego powietrza oddzielnym kana3em bezpo?rednio z zewn?trz budynku. Mo?na te? doprowadzia powietrze do spalania w sposób po?redni, przez wykonanie w pomieszczeniu kratek nawiewnych, nawiewników okiennych, czy przez rozszczelnienie okien. Nie jest zalecane pobieranie powietrza do swpalania bezpo?rednio z piwnicy, czy gara?u, poniewa? trzeba miea na uwadze jako?a i czysto?a powietrza. Czesto w piwnicy znajduje sie piec C.O. , który równie? zu?ywa spore ilo?ci powietrza i nale?y wzi?a to pod uwage.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2019