Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Czy w pomieszczeniu z kominkiem mo?e bya wentylacja mechaniczna?


Je?eli kominek pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia, to stosowanie mechanicznej wentylacji wyci?gowej jest zabronione. Dotyczy to równie? wyci?gów kuchennych i wentylatorów 3azienkowych. Mo?na stosowaa wentylacje mechaniczn?, ale musi bya to wentylacja zarówno wyci?gowa jak i nawiewna lub mechaniczna pracuj?ca w nadci?nieniu. Wentylacja mechaniczna mo?e bya stosowana równie? w przypadku gdy palenisko pobiera powietrze do spalania szczelnym kana3em, bezpo?rednio z zewn?trz budynku. (wybrane modele)

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017