Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Jak okre?lia minimalny przekrój komina w zale?no?ci od mocy kominka ? Innymi s3owy, jak sprawdzia czy przewód kominowy nie jest zbyt w?ski w relacji do mocy wk3adu kominkowego ? Marek


Moc wk3adu nie jest jedynym istotnym parametrem wymaganym do okre?lenia ?rednicy odpowiedniego przewodu kominowego. Du?e znaczenie ma konstrukcja wk3adu a tak?e wielko?a komory spalania i powierzchni przeszklonych. Opis techniczny ka?dego wk3adu powinien zawieraa dane, które Pana interesuj?.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017