Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Jaki powinien bya komin do kominka? Jaki komin jest najlepszy?


Komin do kominka jest bardzo wa?nym elementem budynku. Od niego zale?y poprawno?a funkcjonowania i zadowolenie z obs3ugi kominka. Nieprawid3owo wykonany mo?e stanowia powa?ne zagro?enie zdrowia, a nawet ?ycia mieszkanców domu. W skrajnych przypadkach, 1le wykonany komin, wyklucza pod3?czenie kominka. Kana3 dymowy, przeznaczony do pod3?czenia paleniska opalanego drewnem, powinien spe3niaa szereg wymogów. Szczegó3owe informacje zamie?cili?my w naszym poradniku. Naszym zdaniem najlepszym i najtanszym rozwi?zaniem jest wykonanie komina firmy SCHIEDEL. S? to sprawdzone, bardzo trwa3e kominy z 30-to letni? gwarancj?. Dodatkowo taki komin niezwykle 3atwo i szybko sie instaluje, co równie? obni?a koszty. Wszedzie tam gdzie nie mo?na wykonaa komina SCHIEDEL, na przyk3ad nad kominkiem, to najlepsze bedzie zastosowanie komina stalowego, dwuwarstwowego typu TARNAWA lub KOMINFLEX. Dodatkowo taki komin mo?na bez trudu zamontowaa na zewnetrznej ?cianie budynku, na specjalnych wspornikach Najwiecej wad ma komin wykonany w sposób tradycyjny, poniewa? uzale?nione to jest od fachowo?ci murarza, a z tym jak wiadomo jest ró?nie. Czesto do takiego komina trzeba wpu?cia ?aroodporn? rure uszczelniaj?c?, a to z kolei znacz?co podnosi koszty. Wiecej szczegó3owych informacji znajduje sie w NASZYM PORADNIKU.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017