Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Na jakiej wysoko?ci zrobia trójnik lub zostawia otwór do pod3?czenia paleniska?


Nie mo?na jednoznacznie okre?lia na jakiej wysoko?ci zostawia otwór do pod3?czenia paleniska, poniewa? zale?y to od jego typu i wysoko?ci na jakiej zostanie ustawione. Rozbie?no?ci s? bardzo du?e, dlatego te? najlepiej jest wcze?niej wykonaa projekt kominka i ustalia dok3adnie wysoko?a pod3?czenia. W przypadku wykonywania komina prefabrykowanego firmy SCHIEDEL, czesto lepiej jest wybudowaa go bez trójnika, a trójnik wkleia pó1niej na wymaganej wysoko?ci.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017