Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Jakie s? przyczyny s3abego ci?gu kominowego?


Przyczyn s3abego ci?gu kominowego mo?e bya kilka. Do najczestszych nale??: za ma3y przekrój kana3u dymowego, za ma3a wysoko?a, nie prawid3owo wyprowadzony wylot komina ponad dachem, otaczaj?ce przeszkody i wysokie drzewa, brak odpowiedniej izolacji cieplnej, nieszczelno?ci kana3u dymowego itp. Bardzo czest? przyczyn? s3abego ci?gu w kominie, jest te? brak dostepu ?wie?ego powietrza z zewn?trz. Nale?y koniecznie zapewnia sta3y dop3yw ?wie?ego powietrza na przyk3ad korzystaj?c z funkcji rozszczelnienia okien, o czym nie wiele osób pamieta.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017