Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Od czego zale?y cena paleniska? Poniewa? jest taka du?a rozpieto?a.


Ceny palenisk s? odgórnie ustalone przez producentów, nasza firma, jako autoryzowany przedstawiciel, ma tylko okre?lony rabat od ceny detalicznej, a konkretnie cena paleniska zale?y od: • jako?ci zastosowanych materia3ów • jako?ci wykonania • trwa3o?ci • zastosowanych rozwi?zan konstrukcyjnych (sposób 3?czenia elementów korpusu, grubo?a elementów, grubo?a i wielko?a ramki drzwiczek itp.) • uzyskiwanych parametrów technicznych • wyposa?enia podstawowego oraz dodatkowego • renomy producenta (mniej lub bardziej renomowany producent)

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017