Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Jak okre?lia moc paleniska?


Nie istnieje jednolita zasada okre?lenia potrzebnej mocy paleniska. W zwi?zku z tym, ?e drewno jest paliwem bardzo niejednorodnym, moc grzewcz? wk3adu kominkowego dobiera sie z mniejszym lub wiekszym przybli?eniem. Zale?y to te? od konkretnego producenta, gdzie palenisko o mocy 12kW dobrej firmy mo?e ogrzaa dom o powierzchni 150m2, a s3abej tylko 80m2. Jak widaa podawane przez producentów wk3adów kominkowych parametry, s? w du?ej rozbie?no?ci z rzeczywisto?ci?. Przyjmuje sie, ?e przy ?redniej wysoko?ci pomieszczenia wynosz?cej 2,50m - w budynkach oszczednych, o dobrej izolacji, potrzeba 75W/m2 (30W/m3) (palenisko o mocy 10kW mo?e ogrzaa pomieszczenie o powierzchni 133m2 lub inaczej na 100m2 potrzeba palenisko o mocy 7,5kW) - w budynkach o ?redniej izolacji lub gdy s? spore straty ciep3a zwi?zane z wentylacj? potrzeba 100W/m2 (40W/m3) (palenisko o mocy 10kW mo?e ogrzaa pomieszczenie o powierzchni 100m2) - w budynkach o s3abej izolacji potrzeba 150W/m2 (60W/m3) lub wiecej (palenisko o mocy 10kW mo?e ogrzaa pomieszczenie o powierzchni 66m2 lub inaczej na 100m2 potrzeba palenisko o mocy 15kW)

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017