Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Czy aby ogrzaa s?siednie pomieszczenia, stosuj?c system kana3ów wentylacyjnych, nale?y zaprojektowaa kan3 nawiewny i kana3y wywiewne? W konsekwencji w pomieszczeniu s? kratki: nawiewna i wywiewna (o jakich wymiarach)? Czy w takim przypadku nale?y równie? na kana3ach zamontowaa wetylator celem wymuszenia obiegu? Naktórym kanale nwiwenym czy wywiewnym? Andrzej


Je?eli system DGP jest bez rekuperatora to w pomieszczeniach instalowane s? tylko kratk na gor?ce powietrze. Nale?y umo?liwia samoczynny powrót powietrza sch3odzonego przez otwór o powierzchni oko3o 200cm2. Njcze?ciej odbywa sie przez pozostawion? 3cm szczeline pod drzwiami lub rzadziej przez zamontowane na dole kratki w ?cianie lub drzwiach. Wentylator pompuj?cy gor?ce powietrze jest konieczny wówczas gdy istnieje ryzyko, ?e powietrze nie bedzie w stanie rozej?a sie grawitacyjnie. Powrót powietrza odbywa sie bez wymuszenia. Najcze?ciej stosuje sie kratki z ?aluzjami o wym. 18x18cm

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017