Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Czy kominek mo?e stanowia jedyne ogrzewanie? Jakie s? Panstwa do?wiadczenia w tym zakresie?


Profesjonalnie podchodz?c do tematu ogrzewania kominkowego, nale?y zaznaczya, ?e pomimo tego, i? ?eliwne palenisko wytwarza bardzo du?e ilo?ci ciep3a, które z powodzeniem wystarczy do ogrzania ca3ego domu, to nasza firma zaleca wykonanie oprócz kominka, dodatkowego systemu. W?ród wielu naszych klientów s? tacy, którzy pomimo wszystko „zaryzykowali” i kominek stanowi g3ówne, a czasami jedyne ogrzewanie w ich mieszkaniu. Dzisiaj s? bardzo zadowoleni ze swojego wyboru, ale wcze?niej musieli spe3nia szereg wymogów stawianych przez taki system ogrzewania. Decyzje o wykorzystaniu kominka do ogrzewania ca3ego domu, nale?y bezwzglednie podj?a ju? na wstepnym etapie projektowania i skonsultowaa planowany system z fachow? firm?. Warunkiem poprawnego dzia3ania ogrzewania kominkowego, jest spe3nienie tych wszystkich punktów jednocze?nie. Czasami nie dope3nienie jednego tylko wymogu przes?dza o braku skuteczno?ci funkcjonowania ca3ego systemu rozprowadzenia ciep3ego powietrza z kominka.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017