Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Na jakim etapie budowy, wykonaa kominek?


Planowanie budowy kominka najlepiej zacz?a jeszcze na etapie projektu domu. Monta? gotowego kominka w naszym wykonaniu to ostatni etap wykanczania domu, czyli tu? przed wnoszeniem mebli. Stosowana przez nasz? firme technologia budowy kominków polega na monta?u gotowych elementów, dlatego te? zalecamy instalowaa kominek pod koniec prac wykonczeniowych. W odró?nieniu od metody tradycyjnej, kominek nie jest murowany od podstaw w mieszkaniu klienta. Nasza technologia ma bardzo wiele zalet, miedzy innymi skraca czas monta?u do dwóch, trzech dni, przez co daje mo?liwo?a dok3adnego zaplanowania pozosta3ych prac wykonczeniowych, a oprócz tego nasze kominki s? w trakcie monta?u ostatecznie wykanczane i ?eby nie uleg3y zabrudzeniu lub uszkodzeniu, lepiej jest termin monta?u ustalia po zakonczeniu wszelkich prac pyl?cych takich jak cyklinowanie, czy gipsowanie.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017