Mapa strony

  Biała Podlaska (083) 341-07-07     Gadu-gadu      Skype My status     info@kominki.net    

Kominki


Witam! Bardzo podoba mi sie Panstwa oferta. Nigdzie indziej nie spotka3am równie ciekawych i tak perfekcyjnie dopracowanych projektów. Mieszkam za granic? i w zwi?zku z tym mam pytanie, czy u Panstwa mo?na kupia sam projekt kominka? Bywam czesto w Warszawie, ale jak s?dze z racji odleg3o?ci nie zechc? Panstwo podj?a zlecenia na terenie Niemiec. Marlena - Frankfurt /M.


Projekt kominka jest integraln? cze?ci? naszej kompleksowej oferty i nie jest przeznaczony do oddzielnej sprzeda?y. Dla naszych klientów komputerowe projekty kominka wykonujemy bezp3atnie, pomimo tego i? stanowi? one znaczn? warto?a. Przy zamawianiu kominka nasz klient otrzymuje kolorowy wydruk wizualizacji kominka oraz w razie potrzeby dok3adne rysunki lub szablony wykonawcze, niezbedne do poprawnego przygotowania miejsca pod kominek. P.S. W zwi?zku z tym, ?e nasza technologia polega na wykonywaniu kominków z gotowych elementów, które bez problemu da sie przewozia na znaczne odleg3o?ci, mo?na zamówia u nas kominek do samodzielnego monta?u. Na przestrzeni wielu lat dzia3alno?ci zdarza3o nam sie te? kilkakrotnie montowaa kominki za granic?, g3ównie w Minsku na Bia3orusi i w Moskwie, ale tak?e i w Niemczech, a ostatnio nasza ekipa wyje?d?a3a na monta? do Chorwacji. Tak ?e jak widaa odleg3o?a, nie stanowi dla nas ?adnej przeszkody. Wa?ne jest jednak, aby podczas Pani wizyty w Polsce, spotkaa sie w naszym salonie ekspozycyjnym i ustalia wszystkie szczegó3y dotycz?ce kominka.

Zapraszamy do współpracy architektów, dekoratorów wnętrz i instalatorów


| KATALOG KOMINKÓW | ZDJĘCIA KOMINKÓW | KOMINKI KLASYCZNE | KOMINKI NOWOCZESNE | WKŁADY KOMINKOWE |


Prawa autorskie zastrzeżone © Polcraft 1996 - 2017